best spy sistem for iphone 5 cellular sms spy useing bluetooth app read more spy spy on messages from iphone 6s

       „Lietuvių tarptautinis heraldikos fondas“ kartu su Airijos lietuvių bendruomene bei Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje organizuoja „Fly Mayo“ festivalį, kuris vyks 2015 rugsėjo 25-27 dienomis. Šis festivalis yra skirtas įvykiui, kuris beveik prieš 80 metų pateko į pasaulio naujienų pirmuosius puslapius, pažymėti.

       1935 metais rugsėjo 21 dieną lietuvių kilmės pilotas Feliksas Vaitkus pakilo iš Niujorko (JAV). Jo tiklas – vienviečiu lėktuvu perskristi Atlanto vandenyną ir pasiekti Kauną (Lietuva). Tačiau dėl blogų oro sąlygų jis buvo priverstas nusileisti Airijos Mayo grafystėje, netoli Ballinrobo miestelio. F. Vaitkus tapo vienintelis pilotas vienviečiu lėktuvu perskridęs Atlantą tais metais ir šeštas visoje aviacijos istorijoje. Šis skrydis jį išgarsino visame pasaulyje.

       Taigi mūsų fondas atsakingai rengiasi šiam festivaliui ir kviečia visus atvykti. Festivalyje bus atidengtas naujas fondo narių padovanotas paminklas, skirtas F. Vaitkaus ir Lituanikos II skrydžiui paminėti. „Lietuvių tarptautinis heraldikos fondas“, kurio vienas iš tikslų yra garsinti Lietuvos vardą pasaulyje, taip pat priminti žymiausius įvykius bei jais didžiuotis, tikisi, kad susirinks daug Airijos ir Lietuvos piliečių, norinčių sudalyvauti pagerbti šį žygdarbį.

 
 

Feliksas Vaitkus

(angl. Felix Waitkus, 1907 m. birželio 20 d. Čikagoje, JAV – 1956 m. liepos 25 d. Vysbadene, Vokietija) – lietuvių kilmės JAV lakūnas, 1935 m. rugsėjo 21–22 d. lėktuvu Lituanica II (Lockheed L-5B Vega) perskridęs Atlanto vandenyną.


1907-1956
Plk. ltn. Feliksas Vaitkus gimė 1907 m. birželio 20 d: Bridžeporte, JAV. Mokėsi Lindblumo ir Parkerio vidurinėse mokyklose.
1928 m. Čikagos universitete baigęs filosofijos ir verslo administravimo studijas, įstojo į JAV kariuomenę.
1929 m. pasiųstas į Aviacijos mokyklą. Skraidė bombonešiais, naikintuvais, žvalgybiniais lėktuvais.
1930 m. birželio 23 d. baigęs mokyklą gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį paskirtas į 1-ąją naikintuvų grupę.
1931 m. mažinant kariuomenę išleistas į atsargą. Dirbo instruktoriumi Aviacijos mokykloje, vežiojo keleivius trimotoriu „Ford" lėktuvu.
Turėjo transportopiloto (Nr. 15057) ir aviamechaniko licencijas.
1935 m. rugsėjo 21 d. jis vienmotoriu lėktuvu „Lithuanica II" iš Floyd Benneto aerodromo pakilo skrydžiui į Lietuvą,
tačiau sunkiomis meteorologinėmis sąlygomis perskridus Atlantą buvo sunaudoti beveik visi degalai, todėl teko leistis Airijoje. Nors tąkart ir nepavyko pasiekti skrydžio tikslo, F. Vaitkus 1935m. lankėsi Lietuvoje.
Karo aviacijos lėktuvu buvo atskraidintas iš Klaipėdos į Kauną, susitiko su Respublikos Prezidentu, Vyriausybės nariais, dalyvavo susitikimuose su karo aviacijos, Lietuvos aeroklubo lakūnais, visuomenės atstovais, aplankė savo tėvų gimtines.
Grįžęs į Ameriką F. Vaitkus studijavo aeronautiką Viskonsino universitete.
Kilus karui, nuo 1940 m. lapkričio 25 d. iki 1946 m. balandžio 11 d. tarnavo JAV karinėse oro pajėgose. Buvo „Boeing" gamyklos vyriausiasis lakūnas bandytojas, dalyvavo išbandant bombonešius B-17 ir B-29.
1941 m. suteiktas kapitono laipsnis, 1943 m. - majoro ir 1946 m. - pulkininko leitenanto laipsnis. Kilus Korėjos karui, 1951 m. vėl pašauktas į karinę tarnybą, priklausė „Norton" aviacijos bazei.
1955 m. pasiųstas į Vokietiją, kur „Lindsei" aviacijos bazėje ėjo JAV oro pajėgų Europoje aprūpinimo viršininko pareigas.
1956 m. liepos 26 d. staiga mirė nuo širdies smūgio.
APDOVANOTAS:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1935 10 11).
Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1935).
Skautų Svastikos ordinu (1935).
Lietuvos aeroklubo garbės narys (nuo 1935).

 
Lėktuvas

1929 m. sukurta modifikacija Detroit-Lockheed DL-1 su duraliuminio liemeniu ir mediniu sparnu, bei karinis transportinis jos variantas Y1C.
Daugiausia žymių skridimų buvo atlikta su "Vegomis 5".

Vega 5B "Lituanica II" buvo septynvietis lėktuvas, pastatytas 1930 m., serijinis gamybos numeris 134, JAV registracijos numeris NC 926 Y. Anksčiau juo skraidė Shell bendrovės lėktuvų parko viršininkas Jimmy Doolittle, bendrovės vedėjas mjr. J.Macready ir kiti. Lėktuvo ilgis 8,38 m, sparnų ilgis 12,5 m, sparnų plotas 25,55 m2, tuščio svoris 1129 kg, pakrauto svoris 2155 kg, maksimalus greitis 290 km/h. Iš 128 pagamintų "Vegų" 29 buvo 5B modelio.

Isigytoji "Vega" 5B turėjo 1700 h naudotą 420 AG, 9 cilindrų, oru aušinamą, žvaigždinį Pratt & Whitney "Wasp" variklį (serijinis nr. 2100). Už lėktuvą ir du papildomus bakus sumokėti 7272 doleriai.

1934 m. balandžio mėnesį šį lėktuvą J.Janušauskas atskraidino į Ford - Lasing aerodromą kur balandžio 22 d. ji pakrikštyta "Lituanica II" vardu. Tų pačių metų gegužės 6 d. įvyko pirmoji aviacijos diena, kurioje dalyvavo J.Janušauskas su "Lituanica W. Gegužės 13 d. Čikagos municipaliniame aerodrome lėktuvą priėmė F.Vaitkus, kuris vėliau iki pat išskridimo į Lietuvą ir demonstravo "Lituanica II" aviacijos dienose.

Ruošiant lėktuvą skridimui per Atlantą daug padėjo F.Vaitkaus uošvis inž. A.Brotz, paruošęs rekonstrukcijos brėžinius. Kadangi darbai užsitęsė, nuspręsta skridimą atidėti iki 1935 m. Rekonstrukcijos metu lėktuvui įstatytas Pratt & Whitney firmos žvaigždinis, oru aušinamas, 9 cilindrų, 550 AG galingumo variklis "Wasp" S1D1 su oro kompresoriumi, galintis išvystyti 618 AG maks. galingumą, svėręs 338 kg.

Įstatytas elektriškai valdomas "Smith" tipo Lycoming dirbtuvėse pagamintas dviejų pozicijų propeleris, kurio atakos kampas keičiamas - 14° (pakilimui) arba 24,5°a (skridimui). Įstatytas Westport firmos radio-kompasas, veikęs 550-1550 kC AM diapazone, įtaisyta išleidžiama antena (aviacinėje literatūroje minima, kad tai buvo pirmas radio-kompaso panaudojimo civiliniame transokeaniniame lėktuve atvejis).

Lėktuvo liemenyje įrengtas 1741 l talpos benzino bakas su greito išleidimo čiaupais, avarinio nusileidimo vandenyje metu tarnaujantis plūduru. Jo įmontavimui išimtos keleivių sėdynės ir užtaisytos šoninės langų angos. Bendra bakų talpa sudarė 2620 I. Bendix firmoje pirkti nauji, specialiai sutvirtinti ratai, Hill Streamlining firmoje -aerodinaminiai ratų gaubtai. Inž. Brotz pagamino naujas važiuoklės dalis ir ją pastūmėjo 4,5 colio atgal.

Be to "Lituanica II" turėjo šiuos prietaisus, kurių dauguma buvo pagaminti Kolsman, Sperry ir Pioneer firmų: du vakuumo siurblius žiroskopiniams instrumentams, vakuumo rodyklę, dirbtinj horizontą, žiroskopinį kompasą, posūkio - pokrypio rodyklę, skysčio kompasą, aperiodinį kompasą, žemės indukcijos kompasą, altimetrą, variometrą, variklio apsisukimų rodyklę, greičio rodyklę, Pito vamzdelio elektrinį šildytuvą, elektros generatorių, kuro mišinio spaudimo rodyklę, benzino spaudimo rodyklę, alyvos spaudimo rodyklę, cilindrų galvučių temperatūros rodyklę su perjungikliu, benzino bakų rodykles, chronometrą, apledėjimo rodyklę, vėjo nunešimo kampo matuoklę.

Po pertvarkymų tuščias lėktuvas svėrė 1261 kg, pakrautas - 3440 kg, jo greitis siekė 235 -290 km/h.

1935 m. birželio gale - liepos pradžioje lėktuvas buvo pilnai paruoštas skridimui, beliko laukti tinkamo oro. Pagaliau, sulaukęs dr. Kimball meteorologijos biuro pranešimo, kad atmosferinės sąlygos pakenčiamos, 1935 m. rugsėjo 21 d. 6 val. 45 min. New Yorko laiku F.Vaitkus pakilo iš Floyd Bennett aerodromo skrydžiui į Lietuvą.

Kontaktai