best spy sistem for iphone 5 cellular sms spy useing bluetooth app read more spy spy on messages from iphone 6s

http://minkanews.com/core/coupon-food/12592-gmp-performance-coupon.php enter DIDŽIUODAMIESI MŪSŲ ISTORIJA KURIAME PASAULIO LIETUVĄ!

Lietuvių tarptautinis heraldikos fondas vienija ir kviečia jungtis visus dorai ir oriai besidarbuojančius buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorijos piliečius visame Pasaulyje, visus kitų tautų atstovus, jeigu jie gerbia Lietuvos valstybingumą. Mus jungia: meilė tėvynei, didžiavimasis Lietuvos istorija visais jos raidos etapais (nuo klestėjimo periodo Didžiosios Kunigaikštystės laikais iki sukilimų ir laisvės kovų). Mes siekiame išsaugoti lietuvybę, skatinti unikalius mūsų valstybingumo ženklus ir simbolius visame pasaulyje. Ypatingą dėmesį skiriame senajai LDK heraldikai.

Fondas visomis įmanomomis priemonėmis ir pastangomis siekia gerinti Lietuvos ir lietuvių išeivių įvaizdį pasaulyje, priminti didingiausius įvykius, supažindinti su pamiršta lietuvių kilmės didikų heraldika. Tam organizuojami įvairaus pobūdžio ir mąsto renginiai, kaip pavyzdžiui, Žalgirio mūšio minėjimas Šv. Andriejaus bažnyčioje, Dubline, kai buvo atkurti ir stilizuoti Lietuvos Bajorų herbai. Herbai „Liubičius“ („Lubicz“) ir „Ereliukas“ („Szaszor“) minimi jau nuo XIV a. Herbas „Danskietis“ („Dantiscus“) žinomas nuo XVI a. 

Pa­si­tel­kdami mūsų Heraldikos Fondą ir bi­čiu­lius, ba­lan­džio 22 d. Mins­ke, Jan­ko Ku­pa­los mu­zie­ju­je, buvo pristatytas Lu­ce­vi­čių gi­mi­nės her­bas „No­vi­na“, kuris susilaukė didelio Baltarusijos žiniasklaidos dėmesio. Pristatymo metu dalyvavo Lietuvos ambasada Baltarusijoje.

Dainos Dailės Galerijoje, Butrimonyse, mūsų klubo nariams prisidėjus, įsikūrė Heraldikos centras. Jo vadovas yra profesionalus dailininkas-skulptorius Darius Miliauskas, kuris taip pat yra mūsų organizacijos vienas įkūrėjų ir lyderių.

Fondas yra nepelno siekianti organizacija įkurta tautiečių išeivijoje, tam, kad nariai ir dalyviai tenkintų ne vien tik buitinius ir fiziologinius poreikius, o įgautą teigiamą patirtį ir uždirbtus išteklius svečiose šalyse panaudotų Lietuvos valstybės ir jos piliečių gerovei. Šiuo metu fondas turi nuolatinių narių Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir, žinoma, Lietuvoje.

 

 

Kontaktai